תשלום

אנחנו מאשרים את כרטיסי האשראי

חשוב לי להדגיש כי אנחנו מתייחסים לנושא ההבטחה מאוד ברצינות אין לך ממה לחשוש בכלל, האתר שלי מאוחסן ומוגן ע"י חברת Wix .Wix היא חברה ישראלית בין לאומית השולטת בתחום אחסון האתרים, כל התוכן של האתר שמור במערכות המאובטחות של Wix, יחד עם זאת  החלטתי גם לתת אפשרויות תשלום נוספות לבצע סליקת אשראי דרך האתר עם כל סוגי כרטיסי האשראי הידועים בתקנים מאוד נוקשים בכל הקשור לאבטחה ופרטיות.
 

אני רוצה שתדעי גם שכל התקשורת בזמן ביצוע העסקה מוגנת בעזרת טכנולוגית SSL ככה שאת יכולה להיות רגועה ולבצע את ההזמנה ללא חשש. המוטו שלי הוא לתת לך את השירות הכי טוב ועושה את כל המאמצים על בכדי לגרום לך להיות מרוצה מהקנייה באתר -​ אם יש לך שאלה נוספת, אני אשתדל מאוד להיות עבורך כאן 24/7 את מוזמנת לפנות אלי בעמוד צור קשר  בכתובת מייל:  aetvbrands75@gmail.com / בטלפון: Whatsap+972-506492950

  

אנחנו מכבדים את כל כרטיסי האשראי

הרשמה לאתר .Aetvbrands וביצוע הזמנות באתר

הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה

בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים,

 

לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם

Aetvbrand במקרה שהמוצרים יחזרו ל

 

בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים

.מדויקים ועדכניים

 Aetvbrands בעת ביצוע ההזמנה ע"י המזמינה, תבצע

 בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה

 

Aetvbrands  יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי

.יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה

 

 

במידה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני Aetvbrads

במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה,

        לא תהא  מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק,  Aetvbrands 

 

  בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה

 

Aetvbrands  ואכן שילמה ל

  תבטל   Aetvbrands ו/או 

את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית

.להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן

 Aetvbrands   במידה והמזמינה תקבל את הצעת 

.יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה

היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי 

  תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם 

. על ידי המזמינה  Aetvbrands ל

 

כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר  כיעד המבוקש של המזמינה

 

:יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן

 

המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות   

או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

יובהר כי Aetvbrands

תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים

אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

אם ישנו חוב כספים ל Aetvbrands או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמינה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי Aetvbrands הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ותקנותיו בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

Aetvbrands במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני

יובהר, כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, רשאית המפעילה לגבות דמי ביטול כקבוע ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול שנעשה לאחר מועד שליחת הפריטים למשתמשת, לא יוחזרו למשתמשת דמי המשלוח 

 

עוד יובהר כי מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוחה הביעה עניין להחזירם- תקבל הלקוחה החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש"ח- הזול מבניהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוחה הביעה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא

ניכוי

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה.       ( לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי)

Aetvbrands  

.תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, תוך 21 יום מקבלתו

  1. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

  2. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

  3. אופן החזרת המוצרים - המזמינה תשלח את המוצר חזרה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח (שירות דואר גוביינא).